Người kể chuyện

Nơi Hải kể những câu chuyện của chính mình và của những người xung quanh