Cảm tình thương hiệu cho trường học

Không tạo được cảm tình thương hiệu – nỗi đau khi làm truyền thông của trường

Một trong những nỗi đau lớn nhất của các trường khi xây dựng thương hiệu đó là không tạo được cảm tình thương hiệu (Brand Sentiment)với khách hàng. Không tạo được cảm tình thương hiệu có nghĩa là khi nhắc đến tên trường phụ huynh hay học sinh, sinh viên (đối tượng khách hàng mục …

Không tạo được cảm tình thương hiệu – nỗi đau khi làm truyền thông của trường Read More »