Câu chuyện thương hiệu cho trường học

Câu chuyện thương hiệu cho trường học

Trong thời đại bùng nổ giáo dục với đa dạng các hình thức, lĩnh vực giáo dục đào tạo, người học có nhiều sự lựa chọn. Thì việc xây dựng thương hiệu giáo dục càng trở nên cần thiết. Điều này sẽ giúp khách hàng phân biệt được điểm khác biệt có giá trị mà trường đang có