Câu thần chú nào đã giúp mình ?

Nếu bạn gặp mình lúc mình 18 tuổi hẳn bạn sẽ không hình dung được là mình lại thay đổi nhiều như thế. Bạn bè mình thời cấp 3 gặp lại đều nói điều như nhau: Mày thay đổi nhiều quá. Nhưng tao thích cách mày thay đổi như thế này. Năm 18 tuổi Mình …

Câu thần chú nào đã giúp mình ? Read More »