Đứa trẻ cần thấu hiểu chính mình

Giúp con thấu hiểu chính mình

Chấp nhận chính mình là điều mà một đứa trẻ trường thành cần có. Trong một lần cùng con trai nghe bài hát Monster trên youtube, con đã nhờ mình cắt nghĩa từ monster/ quái vật. Mình đã giải thích nôm na nằng: Bên trong mỗi chúng ta đều có một con quái vật. Điều …

Giúp con thấu hiểu chính mình Read More »