Phát triển kỹ năng viết từ thói quen

Thói quen giúp phát triển kỹ năng viết

Quan sát, suy ngẫm, ghi chép là cách lưu trữ tài liệu, cách rèn luyện kỹ năng viết và nó còn là cách để người viết thể hiện góc nhìn riêng của mình về cuộc sống.