Làm thế nào để viết được bài báo mang tính thời sự

Làm thế nào để viết được các bài báo mang tính thời sự?

Làm sao để có thể viết được những đề tài mới trong khi mình không thuộc team hóng hớt? Mình cũng đã tự hỏi câu hỏi tương tự hơn 10 năm trước. Và mình tìm được câu trả lời quan trọng cho chính bản thân thời điểm ấy: Không cần bám sự kiện, không cần là điều gì đó mới, chưa từng đề cập đến, mình vẫn có thể viết những bài báo có giá trị. Để làm được điều đó, mời bạn đọc tiếp bài