Nỗi đau người mẹ

Nỗi đau người mẹ

Ai cũng nói với người phụ nữ rằng, làm mẹ là một hành trình hạnh phúc. Không ai nói với họ rằng, làm mẹ là một hành trình thật nhiều chông gai, nhiều kỳ vọng, thất vọng, tủi hờn