306 bức thư tình và 9 năm xa cách

Khi mà người ta vẫn hoài nghi về lòng người thì việc có một tình yêu lớn là tài sản mà nhiều người ngưỡng mộ và thầm ao ước.