Bạn học được gì cho năm 2021

MỘT NĂM KẾT THÚC RỒI. BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ CHO NĂM 2021?

Hẳn ai trong chúng ta cũng thừa nhận năm 2020 là một năm đặc biệt, đầy biến động. Một năm mà những thay đổi, biến cố ảnh hưởng đến cuộc sống của hầu hết người dân trên đất nước chúng ta, đặc biệt là trên cả thế giới. Còn 7 ngày nữa, chúng ta sẽ …

MỘT NĂM KẾT THÚC RỒI. BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ CHO NĂM 2021? Read More »