Trò chuyện, lắng nghe giúp con hiểu và ghi nhớ tốt hơn

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP DÀNH CHO TRẺ HỌC BẰNG PHONG CÁCH NGHE (AUDITORY)

Con của bạn được coi là người học bằng thính giác nếu trẻ có xu hướng tiếp nhận thông tin bằng tai của mình. Nếu con thuộc phong cách này thì trẻ sẽ hiểu và ghi nhớ tốt tài liệu nếu ai đó giải thích cho bé nghe. Những đứa trẻ tiếp nhận thông tin …

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP DÀNH CHO TRẺ HỌC BẰNG PHONG CÁCH NGHE (AUDITORY) Read More »