TỰ TI VÌ TỐT NGHIỆP NGÀNH HỌC KHÔNG XU THẾ. TÔI ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Tự ti vì ngành học không xu thế. Nhiều bạn trẻ sai lầm khi đi làm với tâm thái: Tạm thời. Thay đổi như thế nào để có job xịn