Kỹ năng cho trẻ

Nơi Hải kể những câu chuyện về giáo dục kỹ năng & thái độ sống của trẻ

Làm thế nào để tạo động lực học tập cho trẻ?

Làm thế nào để tạo động lực học tập cho con?

Trên các diễn đàn làm cha mẹ thì các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi dậy thì cũng đã bàn luận về việc con không có động lực học, con luôn tìm cách để được nghỉ học hoặc là học qua loa.  Mất động lực học tập như một “căn bệnh” tinh thần …

Làm thế nào để tạo động lực học tập cho con? Read More »